UTKAST !

Bromskombination

Två väl fungerande bromsar är helt nödvändigt på en lådcykel. En vanlig cykel kan ofta stoppas med fötterna, med en tung cykel är detta oftast omöjligt. För transport av barn i stadstrafik och på elcyklar rekommenderar att ha två olika system, ett hydrauliskt, helst skivbroms, fram och en vajerstyrd rollerbrake/rullbroms med stor kylskiva bak. Skivbromsar kan ge kraftig bromseffekt, men vi har sett att de flesta användare sköter sina hydrauliska skivbromsar på ett sätt som gör att de ofta fungerar mindre bra till inte alls. Hydrauliska system kan slås ut helt av att lasten, t.ex. barn, skadar slangarna. Rullbromsar ger inte fantastisk bromseffekt, men kräver extremt lite service och systemet tål mycket våld. Vajersyrd broms kan dock slås ut av isbildning och är, ensam, i allmänhet för svag för kombinationen last, hög hastighet och nedförsbackar. Rullbromsen bak kan kännas för svag, men där krävs inte heller samma brommsstyrka. Testa med en kraftig inbromsning med både fram- och bakbroms, rullbromsen skall räcka för att låsa bakhjulet helt då marktrycket bak minskar. Med olika system fram och bak försäkrar du dig om att ha åtminstone någon bromsfunktion även om oturen är framme.

Användning

På tvåhjuliga lastcyklar är bakbromsen vardagsbromsen, men använd alltid frambromsen, tryck dock bara löst om du inte behöver stoppa snabbt. Detta gör man främst för att behålla den bland bromsreflexerna, men även för att hålla den ren och för att alltid veta att den fungerar. Hydraulisk skivbroms bör användas bara ett par sekunder åt gången, inte genom att hålla inne bromshandtaget kontinuerligt. Långbromsning kan orsaka gnissel och onödig nedslitning av beläggen.

Service

Om man känner sig helt säker på att slutresultatet kommer bli mycket bra finns det anledning att inte mickla med något som kan resultera i fara för andra. I övriga fall kan det vara bra att klara elementär service, men strunta inte för den skull i årlig totalgenomgång på en bra verkstad.

Vardagsservice av skivbroms

Service: OBS! Om någon trycket på bromshandtaget när hjulet/bromsskivan eller beläggen är urtagna och inte håller emot rinner bromsvätskan ur systemet och det blir obrukligt.

Svag bromseffekt kan bero på gasbildning i hydrauliken. Generellt råd: låt bara erfaren cykelmekaniker ge sig på att lufta bromsen, det är avsevärt svårare än på en standardcykel.

Vanligaste problemen beror på fett (gnissel), smuts (frasande & hackande), grus och nedslitna belägg (låg bromskraft, gnissel och kras). Om det kommit mycket olja på beläggen måste de i allmänhet bytas, annars kan man prova med följande.

1. Ta ur beläggen (Magurabelägg är fästa med magnet)

2. Om beläggen har mindre än 1mm kvar börjar det bli dags att tänka på att byta

3. Om ok tjocklek, ta ur beläggen, torka dem rena med bräkleen eller rödsprit, slipa lite, på plan yta, med fint sandpapper.

4. Torka rent klingan med rödsprit

5. Sätt ihop och testa

OBS! När systemet är rent, vidrör inte klinga och beläggens ytor med fingrarna, kroppsfett räcker för att ge problem.

Vardagsservice av rollerbrake/rullbroms

1. Om spännaren på bromshandtaget är utskruvad/spänd så skruva in den. Den är bara till för fininställning under färd. I utskruvat läge är den känslig.

2. Spänn bromsen med spännaren nere på bromsen till dess hjulet bromsas även när handtaget inte trycks in.

3. Håll inne handtaget stenhårt några sekunder.

4. Om hjulet går fritt, dra åt tills det påverkas igen

5. Lossa sedan lite tills hjulet går frittrullbroms

Om det inte fungerar, åk till verkstad

 
Höstservice av rollerbrake/rullbroms

Först och främst: håll grejerna rena. Smuts binder vatten som fryser.

A. Lossa spännaren från bromsen

B. Haka av vajern från bromsen (lätt rotation moturs)

Liten höstservice

  1. Haka av spännaren från bromsen.
  2. Haka av fästmuttern från bromsen
  3. Gör rent den vajerbit som sticker ut ur höljet nedtill
  4. Drag i vajerhöljet upptill så vajer friläggs
  5. Olja in vajern upptill och droppa in lättflytande olja, ovanifrån, i höljet.
  6. Haka fast skruven i bromsen (rotera). Obervera att vajern skall löpa innanför den lilla metallfalsen.
  7. Haka fast spännaren i bromsen.

 

 

Kommentarer inaktiverade.