1. På/Av för hela systemet

2. Byte av vad som visas på display

3. Visar växelinställning

4. Visar inställd motorkraft

5. Visar om belysningen är på

6. Visar batteriets laddning

7. På/Av för belysning

8. Spärr för att hålla fast display

OBS! Kör aldrig passagerare utan att träna först och kör aldrig fortare än 15 km/h

Körmanual

• Sätt dig på cykeln, håll in ett av bromshandtagen om cykeln riskerar rulla iväg

• Om parkeringsbromsen (vred på höger bromshandtag) är tillslagen vrid denna

motsols

• Slå på systemet genom att försiktigt hålla in knapp 1 två sekunder

• Använd översta, svarta knappen på höger reglage för att sätta växlingen på

”Manual”

• Använd mittersta knappen på vänster reglage för att slå på och öka motorns

kraft

• Släpp bromsarna helt och kör (även mycket lätt tryck på bromsen ger effekt)

• Växla upp med mittersta knappen (grå) på höger reglage

• Växla ner nedersta knappen (grå) på höger reglage

• Se till att växlingen (3) alltid står på ”Manual”

• Vid växling: Lätta på trycket på tramporna (ja, växeln låter lite mer än andra)

• När du stannat för paus/avstigning: Håll in höger bromsreglage och rotera

låsvredet medsols. OBS! Bromsen förstörs om den står flera dygn i låst läge.

• Displayen tas loss genom att försiktigt hålla ner spärren under displayen (8