Typer av lådcyklar

Olika typer av lådcyklar passar för olika ändamål. Cykeltypen som bär stor last och är stabil i alla hastigheter och på alla väglag finns inte. Allt handlar om vad man prioriterar.

Centerstyrda (med hela lådan, typ lastbilsflak). Stor lastkapacitet och god hållbarhet p.g.a. enkelhet och kraftfördelning. Begränsad manöverförmåga och stabilitet som kan förbättras till priset av lastförmåga. Med last bara baktill i lådan går de relativt lätt upp på två hjul. Breda, bara bra på asfalt. Nedan en bra vi har: Bakfiets.nl Bred.

Hjulstyrda (t.ex. Ackermann, typ bil). Begränsad manöverförmåga, men relativt rapp styrning. Låg lastkapacitet (smal och kort låda) som kan ökas till till priset av minskad trafikvärdighet (överhäng framåt). Många specialkomponenter. Trafikbredd > 120cm, bara bra på asfalt. Nedan en bra vi har: Nihola Family

 

Ramstyrda (led på mitten, typ dumper). Lätta att lasta och bäst viktfördelning då man i praktiken kan ha lasten precis ovanför marken. Trögmanövrerade, går lätt upp på två hjul. Tenderar att svänga av sig själv när man bromsar med framhjulen. Få specialkomponenter. Trafikbredd > 120cm, bara bra på asfalt. Specialsortiment, inga inne hos oss.

Roderstyrda (svängande bakhjul, typ radiobil/truck). Helt oslagbar svängradie utan att förlora lastvolym på bredden. Hög tyngdpunkt p.g.a. framhjulsdrift (med stora friktionsförluster). Har en tendens att välta när man går ur kurvor. Många specialkomponenter. Trafikbredd > 120cm, bara bra på asfalt. Nedan en bra vi har: Bellabike

 

Hjulstyrda med tilt. God manöverförmåga i medelhög hastighet, instabila i mycket låg hastighet. De enda trehjulingar som kan välta stillastående. Farliga i höga hastigheter. Kan välta stillastående och i mycket låg hastighet. Mycket låg lastkapacitet som kan ökas genom att placera framhjulen framför lådan. Extremt många specialkomponenter. Trafikbredd > 120cm, bra på alla underlag. Nedan en bra vi har: Butchers & Bicycles

 

Gaffelstyrd (typ vanlig cykel). Bäst manöverförmåga, i särklass högst maxhastighet. Få specialkomponenter, medelhög lastkapacitet. Mycket få specialkomponenter. Lägst servicebehov. Kan, som alla vanliga tvåhjuliga cyklar, välta stillastående och i mycket låg hastighet. Bäst på alla underlag utom spårigt och blankis. Trafikbredd ca 60cm. Samtliga som jobbar eller har jobbat hos oss kör den här typen av cykel. Nedan en bra vi har: Bakfiets.nl Lång.